Проблемът с избор на управител на етажната собственост непрекъснато се задълбочава и  това създаде възможност на пазара на труда да се появи нова услуга – професионално управление на етажната собственост. Фирмите, които я предлагат, разполагат с добре подготвени професионалисти.

Професионалните управители на етажната собственост са запознати със закона за етажната собственост и умеят да го прилагат в практиката си. Изборът на професионален домоуправител за жилищната кооперация е добро и разумно решение. Тази услуга може да се ползва само след решение на общото събрание на собствениците, които ще плащат за нея.

При избор на фирма за професионално управление на етажната собственост е добре да разгледате не само цените, но и предлаганите за тях услуги. Никога не е излишно да се прочетат и мнени на клиенти, за да добиете представа как и какво върши фирмата и качеството на нейните услуги.

Ползите от управлението на професионалния домоуправител са много. Преди всичко във входа има тишина и спокойствие. Междусъседските спорове се решават бързо и обективно, защото този управител е външен човек и той няма лични контакти със съсобствениците, които да окажат влияние при решаване на проблемите. Всички общи части са чисти и осветени, аасансьорът работи безотказно с гарантирана безопасност. Като стана дума за асансьора, трябва да отбележим, че професионалистът си знае задълженията и следи изпълнението на договора с фирмата за поддръжка на асансьорното оборудване.

Професионалният домоуправител ползва правото си да свиква общо събрание на собствениците и така прави своите отчети, предложения за ремонт или някаква промяна във външния двор, ако има такъв. Той води домовата книга, отчита всички приходи и разходи. Всеки собствемик е длъжен да внася навреме месечните си задължения за обслужване на общите части, както и тези за фирмата за професионално управление.

Събраните суми се използват за плащане на чистач, сметките за обща вода и ток, за обслужване на асансьора. Често се налага да се прави козметичен ремонт, а не са малко и случаите от необходимостта от основен ремонт на покрив, вход, смяна на щрангове, поставяне на нова входна дограма.

За тези ремонти, които изискват повече финансови средства трябва да има решение на общото събрание на собствениците, защото те ще внасят парите за всеки един от тях.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here